Heal Yourself © 2008

 

X

X

Heal

 

Yourself

Tijdens mijn studie Geneeskunde en daarna mijn werk als Arts,

is mijn interesse steeds meer uitgegaan naar de invloed van de psyche op het lichaam en de dieperliggende oorzaken van ziektes. Dit werd een persoonlijke zoektocht waarin ik zelf aan den lijve ondervond hoe sterk deze invloed is. 

Ik kreeg aldoende meer inzicht in de verschillende niveau`s van waaruit klachten kunnen ontstaan, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.

Doorgemaakte psychische of fysieke trauma`s kunnen bijvoorbeeld sterke verstoringen geven op het niveau van bepaalde cellen in ons lichaam: liefdesverdriet kan o.a. hartklachten veroorzaken. Het celgeheugen slaat alles op wat we denken of voelen. Een trauma kan zo`n diepe inpact hebben, dat het celgeheugen jaren beschadigd blijft en de vitaliteit van de cellen en het orgaan afnemen. Hierdoor kan de bijbehorende chakra en de meridiaan minder optimaal functioneren. Deepak Chopra, een amerikaanse arts, heeft onderzoek gedaan naar het celgeheugen, beschreven in zijn boek: Quantumgenezing.

Om dit proces verder te onderzoeken heb ik mij ook in regressie verdiept, waarbij men teruggaat naar bepaalde gebeurtenissen uit het verleden, om zodoende meer inzicht te krijgen in de klachten.

Zie: www.eye-openers-therapy.com

Verder heb ik meerdere cursussen gevold, o.a. Reiki, EFT, Voice Dialoque en Energiewerk. De Traditional Chinese Medicine (TCM) sprak mij aan vanwege de verdieping in de dualiteit (Yin en Yang), om uiteindelijk weer tot eenheid te komen.

Ik ben momenteel werkzaam als Arts en als Acupuncturist, waarbij ik streef naar een holistische benadering van de mens, om zodoende een brug te slaan tussen de reguliere en “integrale geneeskunde”.

Heal Your Body, Heal Your Soul!